Skip to main content
Please wait...

Zahtjevi i obrasci

Ministarstvo

Smjernice za prijavu projekata NVO
Obrazac izvještaja o realizaciji projekata NVO
Obrazac za prijavu projekata NVO
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrazac izvještaja o realizaciji projekata NVO
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Zahtjev za donošenje urbanističke saglasnosti (punjivi obrazac)
Obrasci za korisnike odobrenih sredstava utvrđenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša “Projekti – programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša“
Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole (punjivi obrazac)
Zahtjev za donošenje urbanističke saglasnosti (punjivi obrazac)
Zahtjev za donošenje odobrenja za građenje (punjivi obrazac)
Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole (punjivi obrazac)
Zahtjev za donošenje odobrenja za građenje (punjivi obrazac)
Smjernice za prijavu projekata NVO
Obrazac za prijavu projekata NVO
Centar za upravljanje kvalitetom zraka

Obrazac izvještaja o mjerenju emisije
Uputstvo za popunjavanje obrasca Izvještaja
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti

Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2
Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2
Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1
Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Evidencija nekretnina koje su vlasništvo, a ne koriste se zbog devastiranosti
Evidencija imovine koja se daje - uzima pod zakup
Evidencija nekretnina van teritorije BiH
Evidencija zemljišta
Uputstvo za popunu obrazaca Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Evidencija poslovnih zgrada
Evidencija poslovnog i stambenog prostora