Skip to main content
Please wait...

Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2

Vrsta obrasca
Obični dokument u PDF-u
Sektor
Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti