Skip to main content
Please wait...

Javni poziv za vlasnike individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog stanovanja za apliciranje u okviru projekta "Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika