Skip to main content
Please wait...

"E-SPV" d.o.o.Sarajevo

Vrsta industrije
Infrastrukturni objekti
Vrsta postrojenja okolinske dozvole
Novo
Broj zahtjeva
05-23-8416
Adresa
ul.Džemala bijedića bb., Sarajevo
Adresa lokacije
ul.Ismeta Alajbegovića šerbe br.16 Sarajevo
Datum izdavanja okolinske dozvole