Skip to main content
Please wait...

Colak d.o.o. Sarajevo

Pogon primarne i sekundarne prerade drveta kapaciteta proizvodnje 7050 m3/god.

Vrsta industrije
Drvna industrija
Vrsta postrojenja okolinske dozvole
Postojeće
Broj zahtjeva
05-23-17135
Adresa
ul. Bosanski put br. 103, Općina Ilijaš
Adresa lokacije
ul. Bosanski put br. 103, Ilijaš
Datum izdavanja okolinske dozvole