Skip to main content
Please wait...

Mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku za prethodni dan, pokazala su da nisu prekoračene granične vrijednosti polutanata niti na jednoj automatskoj stanici na području Kantona Sarajevo. Zrak je i danas čist u svim zonama Kantona Sarajevo, a uz odsustvo temperaturne inverzije i u naredna dva dana, kvalitet zraka neće biti značajnije narušen.

Imajući u vidu trenutno stanje kvaliteta zraka, kao i da su tokom predhodna dva dana  koncentracije zagađujućih materija bile ispod graničnih vrijednosti, te uzimajući u obzir prognozirane vremenske uslove, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, Stručno tijelo ukinulo je epizodu “Pripravnost” u svim zonama Kantona Sarajevo.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljene su nestabilne vremenske prilike u naredna tri dana, sa povremenim padavinama, te vjetrom slabog intenziteta i promjenljivog smjera. Do 02. marta nije predviđena pojava temperaturne inverzije.

Kvalitet zraka se kontinuirano prati, a rezultati mjerenja zagađujućih materija su dostupni na https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php