Skip to main content
Please wait...

Od 15. novembra počela kontrolna mjerenja kvaliteta zraka na području općine Hadžići

Submitted by Anonymous (not verified) on 2, Dec 2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo KS započeli su od 15. novembra ove godine kontrolna mjerenja kvalitete zraka na području općine Hadžići, koja nije pokrivena mrežom automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.

Mjerenja se vrše putem mobilne stanice postavljene na lokaciji Doma zdravlja Hadžići, a prate se koncentracije sumpordioksida, azotnih oksida, ozona, ugljen monoksida i PM10 čestica, kao i meteorološki parametri.

Izmjerene vrijednosti prethodnih dana su slične kao i na ostalim područjima Kantona, a detaljnija analiza će uslijediti u narednom periodu.

Za ocjenjivanje kvaliteta zraka na području ove općine uzet će se u obzir ispitivanje karakteristika temperaturne inverzije koje je početkom ove godine osiguralo Ministarstvo u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu.

Inače, karakteristike temperaturne inverzije u velikoj mjeri utiču na nivo zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Rezultati monitoringa kvaliteta zraka u općini Hadžići mogu se pratiti putem web stranice Zavoda za javno zdravstvo KS na linku: https://zzjzks.ba/preporuke-za-stanovnistvo-2/

 

Slika