Skip to main content
Please wait...

TBG BH d.o.o. Kakanj

Postrojenje za proizvodnju betona PEMAT PMA 3000 kapaciteta 80 m3/h

Vrsta industrije
Mineralna industrija
Vrsta postrojenja okolinske dozvole
Postojeće
Broj zahtjeva
05-19-7109
Adresa
ul. Doglodi bb, Ilidža
Adresa lokacije
ul. Selima ef. Merdanovića 146, Kakanj
Datum izdavanja okolinske dozvole