Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „SALAKOVIĆ“

Hasana Sušića do br. 7
Sarajevo 05-23-34987/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL OFFICE“

Kalmija Baruha br.1
Sarajevo 05-23-659/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „VRANIĆ“

Bulevar branilaca Dobrinje bb
Sarajevo 05-23-788/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA F“

Tešanjska 1
Sarajevo 05-23-35978/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA „DR MIŠELJIĆ“

Marka Marulića do 2 B
Sarajevo 05-23-36703/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „DOPPLER“

Feriza Merzuka 17 A
Vogošća 05-23-36833/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „HELIODENT“

Mala aleja 6
Ilidža 05-23-34107/17
ZA ORTODONCIJU „DENTAL STUDIO“

Hamdije Kreševljakovića 61
Sarajevo 05-23-16946/17
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „PROF. DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ-STOJKANOVIĆ“

Marka Marulića 2/B-I
Sarajevo 05-23-20373/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA

Braće Mulić 75
Sarajevo 05-23-35109/17
LJEKARNIČKA ZDRAVSTVENA USTANOVA „LUPRIV LJEKARNE“ MOSTAR

Rodočkih branitelja bb

Mostar 05-23-32681/17
ZU APOTEKA „ZENI-LIJEK“

Travnička cesta 50
Sarajevo 05-23-29188/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. ADILOVIĆ“

Rustempašina 98
Ilidža 05-23-35220/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DOCTOR SMILE“

Trg ZAVNOBIH-a br. 32
Sarajevo 05-23-34835/17
PZU APOTEKA „AL HANA“

Ejuba Sarajkića bb
Ilidža 05-23-32831/17
PZU APOTEKA „DIVA MEDICA“ GORAŽDE OGRANAK SOUKBUNAR

Pećina 1
Sarajevo 05-23-30878/17
PRIVATNA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA „DR POJSKIĆ“

Zmaja od Bosne 47a
Sarajevo 05-23-18963/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOVENEROLOGIJU „DR. ALENDAR“

Hamdije Čemerlića 3
Sarajevo 05-23-24343/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA LAN“

Nedima Filipovića 4D
Sarajevo 05-23-30241/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „FERHATBEGOVIĆ DR. FAHRUDIN“

Ul. Braće Begić br. 3
Sarajevo 05-23-17820/17
PRIVATNA ORDINACIJA SPECIJALISTE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE „DR. ĐOZIĆ“

Koševsko brdo 13
Sarajevo 05-23-29716/17
PZU APOTEKA „VITAPHARM“

Barska 40-42
Ilidža 05-23-29584/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. NADA KOH“

Salke Lagumdžije do br. 13
Sarajevo 05-23-17819/17
PZU APOTEKA „DUOPHARM“

Mrakovo bb
Sarajevo 05-23-28098/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM „TOP TIM“

Trg djece Dobrinje 13
Sarajevo 05-23-28921/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. STOJKANOVIĆ“ Marka Marulića 2b/1 Sarajevo 05-23-28736/17
PZU Apoteka „G-Pharm“

Brezanska 12
Sarajevo 05-23-36120/16
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA SA ORTODONSKIM LABORATORIJEM „DENTAL ORTODONT CENTAR DR. BANDIĆ“

Antuna Branka Šimića br.2
Sarajevo 05-23-27657/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. KHECHAN LOUAY“

Adema Buće 3
Sarajevo 05-23-26253/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „OMEROVIĆ DR. MUBINA“

Bosanski put bb

Sarajevo 05-23-27336/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. AIDA H. KALJANAC“ Stupska bb Ilidža 05-23-25188/17
PZU „MGM APOTEKE“ KAKANJ

Alije Izetbegovića 63


Sarajevo 05-23-23431/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTAL DR. M. ĆATIĆ“

Bulevar Meše Selimovića 2b
Sarajevo 05-23-26216/17
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ „IRIS DENT“

Akifa Šeremeta 28
Sarajevo 05-23-23452/17
PZU APOTEKA DINA

Bulevar Meše Selimovića bb
Sarajevo 05-23-26525/17
PZU EUROPHARM BUGOJNO OGRANAK PHARM SARAJEVO

Trg Barcelone 3
Sarajevo 05-23-26050/17
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU F BIH

Čekaluša 86
Sarajevo 05-23-18241/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PRO DENT“

Džemala Bijedića 129
Sarajevo 05-23-25424/17
PZU POLIKLINIKA „BIČAKČIĆ“

Titova 7
Sarajevo 05-23-24727/17
PRIVATNA APOTEKA „AL-TAWIL“

Hamdije Kapidžića 3 i 4
Sarajevo 05-23-24518/17
PZU „NEW LIFE-NOVI VID“

Lepenička 1
Ilidža 05-23-24811/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MIODRAG DR. SVJETLANA

Antuna Branka Šimića 2b
Sarajevo 05-23-19026/17

Privatni laboratorij za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
«LABPLUS»

Alipašina 21
Sarajevo 05-23-13511/17
DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA „DR. KNOR“

Marka Marulića 2A-I-2
Sarajevo 05-23-20748/17
PZU „EUROFARM CENTAR“- POLIKLINIKA

Butmirska cesta 10
Ilidža 05-23-19105/17
PZU APOTEKA „ZAMBAK“

Trg ZAVNOBIH-a 21
Sarajevo 05-23-23249/17
PZU POLIKLINIKA „DENTAL CENTAR MARKOVIĆ“

Dr. Silve Rizvanbegović br.16
Ilidža 05-23-23217/17
PZU POLIKLINIKA „SARA-VITA“

Zmaja od Bosne 7
Sarajevo 05-23-20337/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „H & E“

Bulevar branilaca Dobrinje 15
Sarajevo 05-23-13261/17
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. SANDRA BIZOVIĆ“

M.P. Sokolovića do br.4
Sarajevo 05-23-22245/17