Skip to main content
Please wait...
Pretraga po nazivu
Vrsta akta: Rješenje
Naslov Pravni izvor Prilog
Rješenje o isplati novčane naknade za rad Komisije Interni dokument Rješenje (77.93 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade Stručnom tijelu za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (Mart) Interni dokument Rješenje (68.47 KB)
Rješenje o prekovremenim satima Interni dokument Rješenje (47.26 KB)
Rješenje o prestanku radnog odnosa Interni dokument Rješenje (50.23 KB)
Rješenje o zapošljavanju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (63.79 KB)
Rjejšenje o naknadi Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS (Februar) Interni dokument Rješenje (60.89 KB)
Rješenje o naknadi Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS (Januar) Interni dokument Rješenje (63.31 KB)
Rješenje o naknadi za rad članovima Neovisnog stručnog tijela Vlade KS za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene usluge prikupljanja i odvođenja otpada KJKP RAD Interni dokument Rješenje (61.34 KB)
Rješenje o zapošljavanju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (105.37 KB)
Rješenje o isplati razlike plaće od utvrđene naknade za porodiljsko odsustvo Interni dokument Rješenje (69.48 KB)
Rješenje o potvrđivanju Rješenja o zaposlenju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (44.33 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (45.29 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu i evaluaciju pristiglih projekata za dodjelu namjenskih sredstava - vodne naknade Interni dokument Rješenje (57.49 KB)
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo Interni dokument Rješenje (60.15 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (47.56 KB)
Rješenje o imenovanju radne grupe za pripremu i izradu izmjena i dopuna Zakona o komunalnoj čistoći Interni dokument Rješenje (57.4 KB)
Rješenje o naknadi za slučaj teške bolesti Interni dokument Rješenje (71.08 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade Stručnom tijelu za koordinaciju i nadzor nad primjenom Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo Interni dokument Rješenje (62.76 KB)
Rješenje o utvrđivanju iznosa za isplatu naknade u skladu sa članom 6. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe Interni dokument Rješenje (60.99 KB)
Rješenje o imenovanju radne grupe za unapređenje plana integriteta ministarstva Interni dokument Rješenje (56.17 KB)
Rješenje o uvećanju plaće Interni dokument Rješenje (46.06 KB)
Rješenje o neplaćenom odsustvu Interni dokument Rješenje (72.85 KB)
Rješenje o potvrđivanju Rješenja o zaposlenju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (45.22 KB)
Rješenje o potvrđivanju Rješenja o zaposlenju na neodređeno vrijeme Interni dokument Rješenje (46.8 KB)
Rješenje o naknadi za slučaj teške bolesti Interni dokument Rješenje (70.69 KB)
Rješenje o dodatnim poslovima uposlenika Interni dokument Rješenje (47.16 KB)
Vrsta akta: Odluke
Naslov Pravni izvor Prilog
Odluka o usvajanju I (prve) izmjene privremenog Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona sarajevo Interni dokument Odluka (123.92 KB)
Vrsta akta: Ostalo
Naslov Pravni izvor Prilog
Naredba o proglašavanju epizode "Upozorenje" Interni dokument Naredba (62.18 KB)
Naredba o proglašavanju epizode "Upozorenje" Interni dokument Naredba (146.05 KB)
Naredba o proglašavanju epizode "Upozorenje" Interni dokument Naredba (65.91 KB)