Skip to main content
Please wait...

Novosti sa vlade


21.01.2022

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ukinulo je danas epizodu „Pripravnost“ u svim njegovim zonama, zbog prognozirane nestabilne vremenske situacije u narednim danima i značajnog poboljšanja kvaliteta zraka tokom današnjeg dana.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na svim automatskim stanicama - Otoka, Ilidža, Hadžići, Vijećnica i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za epizodu Pripravnosti za PM10 od 50µg/m3 za prethodni dan.


18.01.2022

Na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je danas saglasnost za ukidanje epizode “Upozorenje”, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, a koja je proglašena u subotu, 15. januara.


17.01.2022

I danas se nastavlja period prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, jer je zrak nezdrav za osjetljive kategorije, a što pokazuju evidentirana prekoraćenja zagađajućih materija u zraku na svim područjima gdje su locirane stanice za monitoring kvaliteta zraka, osim na području općine Hadžići. U ovoj općini su izmjerene vrijednosti zagađujućih supstanci nešto niže.


15.01.2022

Prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je saglasnost na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka za proglašenje epizode „Upozorenje“ u A, B, C i D zonama Kantona Sarajevo, zbog dodatnog pogoršanja kvaliteta zraka.


14.01.2022

Zbog pogoršanja kvaliteta zraka i vremenskih prilika koje mu pogoduju, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo.


14.01.2022

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u KS Ramiz Gušo potpisali su danas Kolektivni ugovor za radnike kantonalnih komunalnih preduzeća. Do ovoga je došlo nakon zalaganja ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Envera Hadžiahmetovića i Vladine odluke da se ovim radnicima prvi put u posljednjih 15 godine poveća plate.


13.01.2022

Vlada Kantona Sarajevo subvencionirat će građanima, korisnicima usluga Sarajevogasa, polovinu iznosa uvećane cijene gasa u Kantonu Sarajevo koje od januara ukupno iznosi 37 posto.

Ovo je danas najavio ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, koji je pojasnio da će se subvencija cijene gasa od 18,5 posto odnositi na prva tri mjeseca ove godine.  Za tu namjenu u Budžetu KS planirano je 6,8 miliona KM.


10.01.2022

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Otoka, i Ilijaš zabilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku od 50 µg/m3 za prethodni dan.

Također, za jučerašnji dan na stanicama Otoka i Ilidža su zabilježena i prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti za sumpordioksid od 125 µg/m3.


07.01.2022

Uspostava novih zaštićenih prirodnih područja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i osvrt na projekt „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u BiH“- Bjelašnica-Igman-Treskavica-Kanjon rijeke Rakitnice”, bile su teme današnjeg sastanka ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Envera Hadžiahmetovića i ministrice okoliša i turizma FBiH Edite Đapo.


06.01.2022

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto pozvao je Vladu FBiH da zajedno s Vladom Kantona Sarajevo subvencionira novo poskupljenje plina.

Govoreći na današnjoj konferenciji za novinare, premijer Forto je podsjetio da je 1. novembra prošle godine Vlada FBiH podigla cijelu plina za 23,5 posto i da tu razliku Vlada KS subvencira, ali da je od 1. januara uslijedilo novo povećanje od 11 posto. On je poručio da je Vlada KS prethodnom subvencijom dokazala da želi pomoći građanima, ali da novi rast cijene postaje izrazito veliko budžetsko opterećenje.