Skip to main content
Please wait...

Registar dozvola upravljenjem otpadom

Adresa Telefon operatora Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
A&D D.O.O. SARAJEVO Ul. 6. marta broj 82, Hadžići 033 943 301 05-23-17389/19
04.12.2019
15.11.2024 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
info@ad-bh.com
C.I.B.O.S. D.O.O. SARAJEVO Igmanska 36 Vogošća 033 580 270 05-23-6901/21
01.07.2021.
01.07.2024. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
manipulacija,
transport otpada
office@cibosbh.ba
AIDA COMMERCE D.O.O. SARAJEVO Pijačna 5 05-23-1477/18
29.06.2018
29.06.2023. prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU Bolnička 25 05-23-3544/15, 05-19-2539/21
25.03.2016, 04.06.2021.
04.06.2026
C.I.B.O.S. D.O.O. SARAJEVO Bosanski put 215 Ilijaš 033 580 270 05-19-6649-9/21
16.11.2021
16.11.2026 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 38 Sarajevo 033 535-170 05-23-15566/19 17.02.2025 prikupljanje,
transport otpada,
odlaganje otpada
http://www.pokop.ba
kjkp_pokop@bih.net.ba
"A&D" D.O.O. SARAJEVO Hadžići 033 943-301 05-23-17389/19 04.12.2024 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
info@ad-bh.com
"HAREX" D.O.O. SARAJEVO Kurta Schorka 3 Sarajevo 033 760-040 05-23-18482/15, 05-19-1196/21
25.03.2016, 26.02.2021.
26.02.2024 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
"TSP EUROGUMA" D.O.O. SARAJEVO Azići 110 Ilidža 033 766-140 05-23-1204/11, 05-23-11294/15, 05-19-6301/21
22.02.2012, 23.06.2016, 17.06.2021
17.06.2026 privremeno skladištenje,
manipulacija,
transport otpada,
fizički tretman (reciklaža guma)
"INOS-TRADE" D.O.O. SARAJEVO Alojza Benca 10 Sarajevo 033 716-805 05-23-9357/16, 05-19-11243-3/21
28.10.2016, 08.10.2021
08.10.2026 privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada