Skip to main content
Please wait...

Registar dozvola upravljenjem otpadom

Adresa Telefon operatora Broj i datum izdavanja rješenja Dozvola važi do Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 38 Sarajevo 033 535-170 05-23-15566/19 17.02.2025 prikupljanje,
transport otpada,
odlaganje otpada
http://www.pokop.ba
kjkp_pokop@bih.net.ba
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO Bolnička 25 Sarajevo 033 298-341 05-23-3544/15 25.03.2021 tretman infektivnog medicinskog otpada
"ZIMET EKO" D.0.0 SARAJEVO Grivići bb, TRZ Hadžići Hadžići 062 449-603 05-23-1341/16 14.03.2021 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
"EKO-FORMA" D.O.O BUGOJNO Poslovna jedinica 2 Sarajevo Halilovići bb Sarajevo 063 723-260 05-23-3645/15 14.01.2021 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
safet_babic@yahoo.com
"BOSNAPLAST" D.O.O. SARAJEVO Safeta Zajke 61 Sarajevo 033 450-517 05-23-2933/11, 05-23-9408/16 23.09.2021 privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://www.bosnaplast.ba
bosnaplast@yahoo.com
"TSP EUROGUMA" D.O.O. SARAJEVO Azići 110 Ilidža 033 766-140 05-23-1204/15, 05-23-11294/15 23.06.2021 privremeno skladištenje,
manipulacija,
transport otpada,
fizički tretman (reciklaža guma)
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ" Kranjčevićeva 12 033 285-100 05-23-9488/18 19.10.2023 tretman infektivnog medicinskog otpada http://www.obs.ba
hospital@obs.ba
"INOS-TRADE" D.O.O. SARAJEVO Alojza Benca 10 Sarajevo 033 716-805 05-23-9357/16 28.10.2021 privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
"MAKBEL-TRADE" D.O.O. SARAJEVO Džemala Bijedića 162 Sarajevo 033 769-200 05-23-2376/11, 05-23-9337/16 16.09.2021 privremeno skladištenje,
manipulacija,
transport otpada,
fizički tretman (reciklaža guma)
"AIDA -COMMERCE" D.O.O. SARAJEVO Pijačna 5 Ilidža 033 638-467 05-23-1477/18 29.06.2023 prikupljanje,
privremeno skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija,
transport otpada
http://www.aidacommerce.ba
aidacommerce@bih.net.ba