Skip to main content
Please wait...

Početna

NOVOSTI SA VLADE


20.09.2021

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović sastao se sa brigadirom Ferencom Kissom, načelnikom NATO štaba Sarajevo i brigadirom Wolframom Fösslom, glavnim pravni savjetnik komandanta EUFOR-a.

Na sastanku su razmatrana pitanja iz oblasti uređenja prostora oko baze Butmir sa stanovišta zaštite okoliša, sprečavanja stvaranja divljih deponija i nelegalnog iskopa građevinskog materijala, kao i o drugim okolišnim pitanjima koja su interesantna za obje strane.


17.09.2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obavještava da se od danas do kraja tekućeg mjeseca neće moći pratiti rezultati monitoringa kvaliteta zraka, koji se tiču prisustva sumpordioksida na lokaciji mjerne stanice Ilidža, te sumpordioksida, azotnih oksida, ozona i ugljenmonoksida na lokacijama Ilijaš, Otoka i Vijećnica.


16.09.2021

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je na današnjoj sjednici Studiju društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo, te je uputila Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

Studiju je, u koordinaciji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom - SERDA, izradio Ekonomski institut u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i ENOVA d.o.o Sarajevo.


13.09.2021

Uslijed velike zainteresovanosti građana za subvencioniranje zamjene peći, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Švedska u jednakim omjerima ukupno izdvajaju 2,9 miliona KM za zamjenu peći na ugalj i ostala čvrsta goriva. 

Cilj je smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva. 


08.09.2021

Nakon prošlosedmične press konferencije u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, danas je održan sastanak koji je inicirao ministar energije, rudarstva i industrije u Federalnoj vladi Nermin Džindić. Sastanku su, pored ministra Džindića, prisustvovali i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović,  direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević, v.d. direktor BH Gasa Mihajlo Krmpotić i direktora KJKP “Sarajevogas“ Edis Baković.