Skip to main content
Please wait...

Upraviteljstvo

Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/17
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Izmjenjena lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika Interni dokument Lista kandidata
Evidencija zgrada na dan 31.12.2021 Interni dokument Evidencija
Ispravka Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Odluku o minimalnom iznosu mjesečne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/17
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Uputstvo o zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Uputstvo o sadržaju obrasca "evidencija zgrada, stanova, samostalnih prostorija i etažnih vlasnika"  'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Uputstvo o sadržaju obrasca "godišnji izvještaj o radu upravnika" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Uputstvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog Ažuriranje
Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/19