Skip to main content
Please wait...

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove

Pomoćnik ministra
Višnja Ljubljankić
Telefon
+387(0)33 212-359
Fax
+387 (0) 33 562-177

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u drugom stepenu i po vanrednim pravnim sredstvima na rješenja Uprave za stambena pitanja, na rješenja kantonalnih urbanističko-građevinskih, komunalnih i stambenih inspektora, na rješenja općinskih urbanističko-građevinskih inspektora i komunalnih inspektora, na rješenja općinskih službi za stambena pitanja u smislu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade; korespodenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH; postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova; kontrolu svih ugovora o korištenju stana zaključenih u periodu od 01.04.1992.godine do 07.02.1998.godine i/ili obnovljenih od strane organa nadležnog za stambene poslove u skladu sa odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i svih ugovora o korištenju stana zaključenih nakon 07.02.1998.godine suprotno odredbama člana 16. Zakona, uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su u postupku otkupa ili su već otkupljeni, vodi evidencije i dostavlja izvještaje nadležnim organima o izvršenoj kontroli ugovora; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata i nomotehničku obradu tih propisa; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

Naziv sektora
Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove