Skip to main content
Please wait...
20.03.2023 Konačna lista lica koja ispunjavaju uslove definisane Javnim pozivom za podnošenje prijava za učešće u radu komisije za vršenje tehničkih pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Kantona Sarajevo
22.02.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
22.02.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
20.02.2023 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08.02.2023 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
24.01.2023 Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
23.01.2023 JAVNI POZIV za dodjelu prava korištenja stubova javne rasvjete na području Kantona Sarajevo za postavljenje reklamnih panoa na općinama Ilidža, Hadžići i Centar.
23.12.2022 Obavještenje etažnim vlasnicima
12.12.2022 Rješenje o usvajanju žalbe i otkazivanju u cijelosti postupak javne nabavke
06.12.2022 Organizacija People in Need PIN BiH raspisuje Javni poziv za dodjelu kompostera za recikliranje kućnog biootpada
06.12.2022 Odluka o poništenju postupka javne nabavke
06.12.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
02.12.2022 JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za vršenje tehničkih pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Kantona Sarajevo
29.11.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
15.11.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
11.11.2022 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
04.11.2022 Obavještenje kandidatima sa Konačne liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
28.10.2022 Konačna lista reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
27.10.2022 Konačna lista reda prvenstva za subvencioniranje dijela zakupnine stana ili kuće mladim u bračnoj ili vanbračnoj zajednici
25.10.2022 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke