Skip to main content
Please wait...

«Dvokut pro»d.o.o. Sarajevo

Adresa
Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
E-mail
dvokutsa@bih.net.ba
Telefon
033/447 875
Fax
033/447 881
Kontakt osoba
Esma Manić
Scoup akreditacije
Ispitivanja zraka (emisije iz stacionarnih izvora i kvalitet zraka)