Skip to main content
Please wait...

KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo

Naziv operatora
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo
Adresa
Mula Mustafe Bašeskije 38 Sarajevo
Lokacija pogona i postrojenja
Groblje Vlakovo Vlakovo bb Ilidža
Telefon operatora
033 535-170
E-mail
kjkp_pokop@bih.net.ba
Broj izdavanja rješenja
05-23-15566/19
Rok važenja
17.02.2025
Vrste otpada(šifarnik)
18 01 02 dijelovi ljudskog tijela i organi, vrećice i konzerve krvi (osim 18 01 03)
Vrsta aktivnosti
prikupljanje
transport otpada
odlaganje otpada