Skip to main content
Please wait...

JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ"

Naziv operatora
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ"
Adresa
Kranjčevićeva 12
Lokacija pogona i postrojenja
Sarajevo
Telefon operatora
033 285-100
E-mail
hospital@obs.ba
Broj izdavanja rješenja
05-23-9488/18
Rok važenja
19.10.2023
Vrste otpada(šifarnik)
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03)
18 01 03* ostali otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
Vrsta aktivnosti
tretman infektivnog medicinskog otpada