Skip to main content
Please wait...

"AIDA -COMMERCE" D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora
"AIDA-COMMERCE" D.O.O. SARAJEVO
Adresa
Pijačna 5 Ilidža
Telefon operatora
033 638-467
E-mail
aidacommerce@bih.net.ba
Broj izdavanja rješenja
05-23-1477/18
Rok važenja
29.06.2023
Vrste otpada(šifarnik)
05 01 02* muljevi od odsoljavanja
05 01 03* muljevi iz spremnika
05 01 05* razlivena nafta
08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne materije
08 01 17* otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne materije
11 01 09* muljevi i filterski kolači koji sadrže opasne materije
11 01 10 muljevi i filterski kolači koji nisu navedeni pod 11 01 09
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 05 strugotine od (blanjanja i tokarenja) plastike
12 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
13 01 13* ostala hidraulična ulja
13 05 01* čvrste materije iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda
13 05 02* muljevi iz odvajača ulje/voda
13 05 06* ulje iz odvajača ulje/voda
13 05 07* uljana voda iz odvajača ulje/voda
13 08 02* ostale emulzije
13 08 99* otpad koji nije na drugi način specificiran
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
15 01 02 ambalaža od plastike
15 01 04 ambalaža od metala
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materije ili je onečišćena opasni materijema
15 02 02* apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijema
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 07* filteri za ulje
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e
16 02 10* stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09
16 02 11* stara oprema koja sadrži hloro-fluorougljovodonike, HCFC, HFC
16 02 12* stara oprema koja sadrži slobodni azbest
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* opasne komponente izvađene iz stare opreme
16 02 16 komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
16 06 01* olovne baterije
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03)
18 01 03* ostali otpad čije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 01 06* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije
18 01 07 hemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06
18 01 09 lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08
18 02 01 oštri predmeti (osim 18 02 02)
18 02 02* ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije
18 02 05* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne materije
18 02 08 lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži fluoro-hlorougljovodonike
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente [v]
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23
Vrsta aktivnosti
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada