Skip to main content
Please wait...

"INOS-TRADE" D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora
"INOS-TRADE" D.O.O. SARAJEVO
Adresa
Alojza Benca 10 Sarajevo
Telefon operatora
033 716-805
Broj izdavanja rješenja
05-23-9357/16, 05-19-11243-3/21
Datum izdavanja rješenja
28.10.2016, 08.10.2021
Rok važenja
08.10.2026
Vrste otpada(šifarnik)
15 01 04 ambalaža od metala
16 01 03 stare gume
16 01 19 plastika
16 02 11* stara oprema koja sadrži hloro-fluorougljovodonike, HCFC, HFC
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* olovne baterije
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 39 plastika
Vrsta aktivnosti
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada