Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR HUSKIĆ»

Grbavička br 30
Sarajevo 05-23-23157/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«SADA»

Hamdije Kreševljakovića 61
Sarajevo 05-23-7801/12

APOTEKA «UNA LIJEK»

Envera Šehovića 8
Sarajevo 05-23-6984 /12

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«KUNDUKLIJA dr JASMINKA»

Bulevar Branilaca Dobrinje bb
Sarajevo 05-23-23151/12

STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU
Bolnička 4a Sarajevo 05-23-18095/12

POLIVALENTNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR DŽUBUR»

Ul. Dobrinjska br. 161
Sarajevo 05-23-23152/12

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. ELMA MUŠANOVIĆ-HOJKURIĆ»

Paromlinska 40
Sarajevo 05-23-23156/12

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«TOPALOVIĆ dr FIKRETA»

Ferhadija 10/a
Sarajevo 05-23-23151/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «JELEČ-ISLAMOVIĆ»

Paromlinska 34
Sarajevo 05-23-7749/12

PLAVA POLIKLINIKA TUZLA
PODRUŽNICA SARAJEVO
Trg nezavisnosti br.28 Sarajevo 05-23-3604 /12

INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR MAČKIĆ»

Grbavička 52-54
Sarajevo 05-23-2794/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PIROVIĆ»

Sime Milutinovića 4
Sarajevo 05-23-3102/12

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
POLIKLINIKA «SUNCE-AGRAM» SARAJEVO

Trg međunarodnog prijateljstva 20
Sarajevo 05-23-2733/12
KANTONALNA JAVNA USTANOVA «GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-678/12

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«BIČAKČIĆ»

Titova 7
Sarajevo 05-23-178/12

APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA»

Dr. Mustafe Pintola bb
Sarajevo 05-23-13458/11

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«ISLAMOVIĆ DR. NERIM»

Alifakovac 5
Sarajevo 05-23-12711/11

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PDS ESTETICA DENTIS»

Bistrik 15
Sarajevo 05-23-12938/11

ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Patriotske lige 36 Sarajevo 05-23-25540/11

POLIKLINIKA «SVJETLOST»

Dr.Mustafe Pintola 23
Sarajevo 05-23-24757/11

KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO
Bolnička 25 Sarajevo 05-23-8671/11

POLIKLINIKA «CLARUS»

Skenderija 24
Sarajevo 05-23-3399/11
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA «DR. BEGLUK» Tekija čikma 9 Sarajevo 05-23-6182/11

KJP «VETERINARSKA STANICA» D.O.O.

Nikole Šopa 41
Sarajevo 05-23-1257/11

POLIKLINIKA «MEDICUS»

Husrefa Redžića 11
Sarajevo 05-23-4732/11

POLIKLINIKA «DR. HADŽIOMEROVIĆ»

M. Tita 2
Sarajevo 05-23-3597/11

OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ»

Kranjčevićeva 12
Sarajevo 05-23-25553/10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
Josipa Vancaša 1 Sarajevo 05-23-1967/11
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO Dr. Mustafe Pintola broj 1 Ilidža 05-23-14025/10

DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
Vrazova 11 Sarajevo 05-23-3528/11

PZU «E STYLE»

Dobojska 16 a
Sarajevo 05-23-3528/11

ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU
KANTONA SARAJEVO
Patriotske lige 36 Sarajevo 05-23-315/11

POLIKLINIKA «DR BOROVAC»

Tepebašina 4
Sarajevo 05-23-643/11
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-461/11

ZAVOD MEDICINU RADA
KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 2 Sarajevo 05-23-198/11
EUROFARM CENTAR Butmirska cesta 14 Ilidža 05-23-151/11

ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE
TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO
Bolnička 25 Sarajevo 05-23-7372/10
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-1478/10
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb