Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja Sort ascending
Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Eminović" Trg ZAVNOBiH-a bb Sarajevo 05-23-35060/19
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO Vrazova 11 Sarajevo 05-23-15701/19
PZU APOTEKA PHARMACY 4 YOU Ivana Franje Jukića 6 sarajevo 05-23-26072/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "EURO DENTAL CENTAR" Terezija bb sarajevo 05-23-28536/19
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE “DR SOFTIĆ ERVIN” Turhanija br. 4 Sarajevo 05-23-15497/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA “ACADEMIC DENTAL CLINIC” Trnovska 3A Sarajevo 05-23-15498/19
PRIVATNA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA “DERMA ZONE” Azize Šaćirbegović bb Sarajevo 05-23-16335/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “ŠIRBEGOVIĆ” Ul. Hamdije Kreševljakovića 7C Sarajevo 05-23-14034/19
EUROVITA PHARMACIA Sarajevo 05-23-5203/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SA ZUBOTEHNIČKIM LABORATORIJEM "SARADENT DENTAL CLINIC" Ul. Kromolj K4 Sarajevo 05-23-4055/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR.IMŠIROVIĆ" Branilaca vijenca bb Vogošća 05-23-1950/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTIST-PRE" Ćemaluša 6 Sarajevo 05-23-305/19
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR AMRA LUTVIKADIĆ" Zagrebačka 37 Sarajevo 05-23-39969/18
PRIVATNA APOTEKA "MONIS" Bulevar Franca Lehara 2 Sarajevo 05-23-39750/18
JU OPĆA BOLNICA "PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ" Kranjčevićeva 12 Sarajevo 05-23-26656/18
PZU POLIKLINIKA BIH Medicinski laboratorij Stupska 1F Ilidža 05-23-30815/18
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "DRUGI DOM" Muhidina Čomage 26 Vogošća 05-23-33702/18
PRIVATNI MIKROBIOLOŠKO-PARAZITOLOŠKI LABORATORIJ Branilaca Sarajeva 16 Sarajevo 05-23-32571/18
BIOHEMIJSKI, IMUNOLOŠKI, HEMATOLOŠKI MEDICINSKI LABORATORIJ Branilaca Sarajeva 45 Sarajevo 05-23-30816/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "SARAJ DENT" Zmaja od Bosne 7/6 Sarajevo 05-23-37979/18
PZU APOTEKA "FAMILY" Kemala Kapetanovića bb Sarajevo 05-23-37748/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DENTAL CENTAR DERVIŠEVIĆ" Džemala Bijedića 38 Sarajevo 05-23-35405/18
PRIVATNA APOTEKA "LOTUS" Džemala Bijedića 102 Sarajevo 05-23-36155/18
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO Aleja Bosne Srebrene 7 Sarajevo 05-23-33270/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR. IRMA TOPAL" Kenana Brkanića 2 Sarajevo 05-23-29575/18
SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "D2 DENTAL" Ul buka br. 3 Sarajevo 05-23-19187/17
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ "ČAROVAC LAB" Branislava Nušića 164 Sarajevo 05-23-29341/18
PZU SPECIJALNA BOLNICA „DR. SOLAKOVIĆ“ Krivajska br. 1 Sarajevo 05-23-24102/18
PRIVATNA APOTEKA «AVENA»
Džemala Bijedića 129 B
Sarajevo 05-23-24291/18
J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTON SARAJEVO
Dr. Mustafe Pintol
Ilidža 05-23-35665/17
PZU POLIKLINIKA OXY
Dobrinjske bolnice br. 16
Sarajevo 05-23-21940/18
PZU APOTEKA «DELFIN»
Bulevar Meše Selimovića br.2
Sarajevo 05-23-22670/18
PRIVATNA APOTEKA „LIBERO“
Ul. Rašida Bešlije br.1
Vogošća 05-23-22004/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR. EDIN BUKVA“
Skenderija 27
Sarajevo 05-23-16866/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DENTA - M“
Ul. Hadželi 98
Hadžići 05-23-17175/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „PIROVIĆ 2“
Zmaja od Bosne 34
Sarajevo 05-23-20598/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR HADŽIALAGIĆ“
Hadželi 161
Hadžići 05-23-17409/17
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE D369„DOM SENTIVO“ Velika Aleja 18a
Ilidža 05-23-20261/18
PRIVATNA APOTEKA „SAN-DI“
Stara cesta do br. 7 Semizovac
Vogošća 05-23-19681/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „REDŽEPAGIĆ“
Čekaluša 80
Sarajevo 05-23-4002/18
JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248
Sarajevo 05-23-14533/18
OR KOZMETIČKI SALON „RUNOLIST“
Azize Šaćirbegović bb
Sarajevo 05-23-15877/18
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA „DR BERINA KARAHASAN-ALEKSIĆ“
Ivana Cankara br. 1
Sarajevo 05-23-13299/18
PZU „APOTEKA AVICENA“ VISOKO Ogranci „Stup“, „Hrasno“ i „“ Branilaca 41 Visoko 05-23-29038/17
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SA ULTRAZVUČNOM DIJAGNOSTIKOM „MAYA“
Maršala Tita 2
Sarajevo 05-23-4309/18
PRIVATNA APOTEKA „ANIS“
Trg solidarnosti 39
Sarajevo 05-23-2639/18
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA „GYNOMEDICAL“

Džemala Bijedića 43
Sarajevo 05-23-108/18
PZU „PLAVA POLIKLINIKA“ TUZLA PODRUŽNICA SARAJEVO

Trg nezavisnosti 28
Sarajevo 05-23-1962/18
PRIVATNI MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ „PROLAB CENTAR“

Reisa Džemaludina Čauševića br.2
Sarajevo 05-23-36872/17
PRIVATNA SPECIJALISTIČKA DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA DR. DRLJEVIĆ“
Zagrebačka 79
Sarajevo 05-23-1762/18