Skip to main content
Please wait...

IZDATA ODOBRENJA PLANOVA UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM

Naziv zdravstvene ustanove Sort descending Adresa Sjedište Broj izdavanja odobrenja Datum izdavanja

APOTEKA «DIJA SAN»

Envera Šehovića 54
Sarajevo 05-23-12038/12

APOTEKA «OAZA ZDRAVLJA»

Dr. Mustafe Pintola bb
Sarajevo 05-23-13458/11

APOTEKA «REVITA»

Azize Šaćirbegović 16
Sarajevo 05-23-13234/12

APOTEKA «UNA LIJEK»

Envera Šehovića 8
Sarajevo 05-23-6984 /12

DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
Vrazova 11 Sarajevo 05-23-3528/11

INTERNISTIČKA ORDINACIJA «DR MAČKIĆ»

Grbavička 52-54
Sarajevo 05-23-2794/12

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248 Sarajevo 05-23-920/13

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
Kolodvorska 14 Sarajevo 05-23-13494/13

JU «DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO»

Vrazova 11
Sarajevo 05-23-4543/14

KANTONALNA JAVNA USTANOVA
«GERONTOLOŠKI CENTAR» SARAJEVO

Aleja Bosne Srebrene 7
Sarajevo 05-23-22053/16

KJP «VETERINARSKA STANICA» D.O.O.

Nikole Šopa 41
Sarajevo 05-23-1257/11

KJU «DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO
ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
I DRUGIH OSOBA»

Nahorevska 195
Sarajevo 05-23-22996/15

KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO
Bolnička 25 Sarajevo 05-23-8671/11

OPĆA BOLNICA «PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ»

Kranjčevićeva 12
Sarajevo 05-23-25553/10

OPĆA BOLNICA «PRIM.DR.ABDULAH NAKAŠ»

Kranjčevićeva 12
Sarajevo 05-23-17096/13

ORDINACIJA ZA KARDIOVASKULARNU MEDICINU
«DR PEZO»

Džemala Bijedića 123
Sarajevo 05-23-12239/16

P.Z.U. APOTEKE «DELFIN»

Bulevar Meše Selimovića br.2
Sarajevo 05-23-7998/15

P.Z.U. POLIKLINIKA
«KARDIOCENTAR»

Kranjčevićeva 12
Sarajevo 05-23-3767/15

PLAVA POLIKLINIKA TUZLA
PODRUŽNICA SARAJEVO
Trg nezavisnosti br.28 Sarajevo 05-23-3604 /12

POLIKLINIKA «ATRIJUM»

Džemala Bijedića 185
Sarajevo 05-23-9485/12

POLIKLINIKA «CLARUS»

Skenderija 24
Sarajevo 05-23-3399/11

POLIKLINIKA «DR BOROVAC»

Tepebašina 4
Sarajevo 05-23-643/11

POLIKLINIKA «DR. HADŽIOMEROVIĆ»

M. Tita 2
Sarajevo 05-23-3597/11

POLIKLINIKA «MEDICUS»

Husrefa Redžića 11
Sarajevo 05-23-4732/11

POLIKLINIKA «SVJETLOST»

Dr.Mustafe Pintola 23
Sarajevo 05-23-24757/11

POLIVALENTNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR DŽUBUR»

Ul. Dobrinjska br. 161
Sarajevo 05-23-23152/12

PRIVATNA APOTEKA
«LIBERO»

Rašida Bešlije br.1
Sarajevo 05-23-27135/15

PRIVATNA APOTEKA
«PharmaSA»

Trg Merhemića 5
Sarajevo 05-23-27299/15

PRIVATNA APOTEKA
«TILIA»

Marcela Šnajdera 9B
Sarajevo 05-23-26466/15

PRIVATNA APOTEKA «AL-TAWIL»

Hamdije Kapidžića 3 i 4
Sarajevo 05-23-15931/16

PRIVATNA APOTEKA «ALIPAŠIN MOST»

Safeta Zajke 11A
Sarajevo 05-23-34505/16

PRIVATNA APOTEKA «DIJA-SAN»

Envera Šehovića 54
Sarajevo 05-23-14990/16

PRIVATNA APOTEKA «ESTHEPHARM»

Vratnik Mejdan 62
Sarajevo 05-23-25136/15

PRIVATNA APOTEKA «KOVAČI»

Ploča br. 15
Sarajevo 05-23-23336/16

PRIVATNA APOTEKA «MEDIKALIZ»

Zagrebačka 15
Sarajevo 05-23-30332/15

PRIVATNA APOTEKA «PHARMACENTAR»

Kevrin potok 3
Sarajevo 05-23-10143/16

PRIVATNA APOTEKA «STUP II»

Dobrinjska 5
Ilidža 05-23-36497/16

PRIVATNA APOTEKA «TARČIN»

Ul. Đoke Mrđana br. 78

Sarajevo 05-23-12344/16

PRIVATNA APOTEKA «VITA»

TRG ZAVNOBIH-a 19
Sarajevo 05-23-13623/16

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
«CLARUS»

Skenderija 24
Sarajevo 05-23-6807/15

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA
«DONNA»

Obala Kulina Bana br. 5
Sarajevo 05-23-12673/13

PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. AVDIJA BAŠIĆ»

A. B. Šimića 23
Sarajevo 05-23-4638/13

PRIVATNA INTERNISTIČKA ORDINACIJA
«DR. ENISA HODŽIĆ»

Braće Begića br.6
Sarajevo 05-23-32929/15

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«PROF. KOBAŠLIJA»

Hamdije Čemerlića 47
Sarajevo 05-23-12887/12

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA
«DR. GAZIĆ»

Džemala Bijedića 29
Sarajevo 05-23-12455/13

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE DR.HARIDŽA ŠEHOVIĆ-FOČO
Dženetića čikma 10 Sarajevo 05-23-26227/12

PRIVATNA SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ORTOPEDIJE VILICA – ORTODONCIJE «DEMIROVIĆ»

Bjelave 70
Sarajevo 05-23-26710/12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«AMDENTA»

Azize Šaćirbegović bb
Sarajevo 05-23-26420 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DENTA S»

Branilaca Sarajeva 12
Sarajevo 05-23-26705 /12

PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
«DR. KADRIĆ-BERKOVAC MIRHA»

Vratnik Mejdan 31
Sarajevo 05-23-26595/12