Skip to main content
Please wait...

NOVOSTI SA VLADE


03.12.2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obezbijedilo je 343.000 KM za subvencioniranje dijela obaveza samostalnim prodavcima prilikom zakupa stolova i boksova koji su u vlasništvu KJKP „Tržnice-Pijace“.

Tim povodom, danas  su resorni ministar Enver Hadžiahmetović, predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sejad Đozo i direktor ovog preduzeća Jasmin Terović posjetili pijacu i tržnicu na Ciglanama.


02.12.2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo KS započeli su od 15. novembra ove godine kontrolna mjerenja kvalitete zraka na području općine Hadžići, koja nije pokrivena mrežom automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.


01.12.2021

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Centar Sejad Đozo, dopredsjedavajući Općinskog vijeće Stari Grad Damir Faruk Saračević, vijećnici Šejla Pita Uzunović i Dragan Stevanović, te načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić obišli su radove na iluminaciji dijela ulice Maršala Tita i Ferhadija.

Radovi se nalaze u završnoj fazi i njihovo okončanje planirano je do kraja godine.


01.12.2021

Hamdo Kuldija jedan je od 62 korisnika koji su zamijenili peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima na pelet u Kantonu Sarajevo.


30.11.2021

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Švedska, provodi aktivnosti na implementaciji pilot projekta „Subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u KS“.