Skip to main content
Please wait...

Obavijest o pokretanju procedure izbora izvođača radova za prvih 15 objekata u okviru Projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”

Obavještavamo javnost da je pokrenuta procedure izbora izvođača radova za prvih 15 objekata u okviru Projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”. Projekt podrazumijeva implementaciju mjera energijske efikasnosti na 40 javnih zgrada u našem kantonu (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, studentski domovi, dom zdravlja i ambulanta). Mjere energijske efikasnosti podrazumijevaju provođenje niza intervencija, prevashodno na vanjskoj ovojnici zgrada, kao što su zamjena dotrajale vanjske stolarije, termoizolacija fasada, zamjena rasvjetnih tijela, ugradnja termostatskih ventila i sl. Procedura nabavke se provodi u skladu sa pravilima EBRD-a.

Svi zainteresirani neophodne informacije o ovoj nabavci mogu preuzeti sa slijedećeg linka:

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?accessCode=3B75NZDT9W

Vrsta
Obavještenja